رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شاه در فرانسه

یکشنبه اول ژوئیه 1900- عکس سفر«مظفرالدین شاه» به شهر «کونترووکسه» روی جلد یک مجله فرانسوی

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر