رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مدال‌های خروشچف

در این عکس که کارش از خروشچف گرفت، مدل‌های او روی لباسش دیده می‌شود.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100