رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مراسم استقبال از صدر اعظم ایران

سفرا،فرماندهان نظامی قشون ایران و ارتش روسیه تزاری در مراسم استقبال از صدر اعظم ایران در قزوین

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100