رفتن به محتوا رفتن به فوتر

شادی سربازان روسی در حضور سپهسالار

پس از رقص لزگی،سربازان روسیه تزاری به افتخار سپهسالار تنکابنی کلاه های خود را به بالا پرتاب کرده اند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100