رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آدنائر در برابر استالین

آدنائر در برابر استالین سرسخت ایستاده ، در این جا زانو بر زمین زده و دعا می کند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100