رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آدنائر در برابر استالین

آدنائر در برابر استالین سرسخت ایستاده ، در این جا زانو بر زمین زده و دعا می کند.

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

ارسال نظر

0/100