رفتن به محتوا رفتن به فوتر

فرمان ناصرالدین شاه

فرمان ناصرالدین شاه به تاریخ شهر محرم الحرام سنه 1311 هجری قمری، دائر بر صدور لقب امین الخاقان برای میرزا محمد خان پدر عزیز السلطان

 

بسم الله تعالی شانه العزیز

سجع مهر :

[الملک لله تعالی
تا که دست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت
صیت داد و معدلت از ماه تا ماهی گرفت]

طغرای
[الملک لله تعالی حکم همایون شد]
آنکه چون خداوندگار علیم وپروردگارحکیم،به اقتضای حکمت کامله ورحمت شامله، و داَب بابرکات ،مارا آیت وحده وسایه رحمت خود قرارداده،زمامِ مهامِ انام را بکفّ باکفایت اعلیحضرت همایونی ما گذاشته،ما نیز بر دست همت بلند ، و رقبه فطحت ارجمند(وسعت اقتدارمان) ، لازم فرموده ایم که اعمال هریک ازچاکران وخدمتگذاران دولت ابد بنیان رابسزا؛پاداش دهیم. چنانچه: امیرالامراءالعظام ،معتمد دربارسپهراحتشام؛ “امیرمحمدخان سرتیپ اول” ازعهدِصبی الی یومناهذا،خدمت عتبه علیّه نموده،ودرتمام اوقات،هم سفراََ وحضراََ،مشغول خدمتگذاری دولت گردون بسطت ملوکانه بوده،به تالی[یاری]همت؛ وخلوص نیّت،عمرخود راصرف خدمتگذاری وجان نثاری نموده؛تا موردکمال وثوق واعتمادگردیده؛وسزاواربذل هرنوع مرحمت وشایسته رجوع هرگونه خدمت گردید. تا بوفور اهتمامات کافیه مشمول الطاف شاهانه وعنایت خسروانه افتاده؛در هذه السّنه میمونه،ئیلان ئیلِ خجسته دلیل؛ مشارالیه رابلقبِ نبیلِ جلیل؛ <امین الخاقان>و خطابِ<جناب>ی ؛ مفتخروسرافرازفرموده مقررمیفرمائیم که: عموم چاکرانِ دربارمعدلت بنیان،واهالی مملکت ایران، درعنوان نوشتجات وخطابات اورا ممتاز ب این القاب دانسته،ومعتمدو(معتمدون) السلطان مستوفیان عظام،و کَتَبه کرام،شرح توقیع رفیع همایونی ثبت وضبط نموده ،ودرعهده شناسند . فی شهرمحرم الحرام سنه۱۳۱۱

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.