رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از چپ:«میرزا اسماعیل خان آجودانباشی»-«میرزا حسین خان امنع الدوله»(برادر آجودانباشی)-«سید جواد»

اشتراک گذاری

ارسال نظر