رفتن به محتوا رفتن به فوتر

احمدشاه در جمع همسالانش

«احمدشاه» و کودکان همسن و سالش در دربار

زیر عکس نوشته شده: حشمت الممالک 1328

عکس از میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر