رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ارسی در خانه های ایرانی

ارسی از عناصر معماری ایرانی و پنجره مشبکی است که بالا می رود و در محفظه ای که روی آن قرار گرفته، جای می گیرد و در اشکوب کوشک ها و رواق ساختمان های مناطق سردسیر، بسیار دیده می شود. انواعی از این نوع پنجره زیبای ایرانی را در خانه های قدیمی اصفهان، شیراز و کاشان می توان یافت.

اشتراک گذاری

ارسال نظر