رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از دایره صحیه به مرحوم حاج میرزا مهدی زنجانی

نامه ای مبنی بر تغییرات در حمام های عمومی جهت حفظ بهداشت و مقدمه ای برای ایجاد دوش در گرمابه ها و برچیده شدن خزینه 

هو

معروض می شود زیارت رقیمه شریفه اسباب تعجب گردید. در این موقع که پیشکشی به حکومت می دادند که آب های کثیف (خزینه) حمام ها را که حکم مضاف دارد، خالی نکنند قبول نکردید(وهمراه بودید)، محض رفاه عامه گفتم خالی نمایند. منتها به تدریج، حالا هم بفرمائید آنها(مراقبین)بروند و روزی یک حمام(آبش)عوض نمایند. اگر بنا بر اَسباب به زحمت(انداختن ازجانب مخالفی به) جنابعالی بشوند، اداره نظمیه به تکلیف خود عمل خواهد کرد و انصاف است جنابعالی حرف آنها را که به کلی مخالف شرع وعرف است، اصغاء(شنیدن)نفرمائید.

«فتح الله طباطبائی»

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.