رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اسباب بازی کودک کامبوجی

کودک کامبوجی در حال بازی با غلاف خمپاره است، در حالی که خانواده اش پشت سر او مشغول برداشت محصول گرانقیمت برنج هستند

سال 1971

برگرفته از کتاب«قرن»- «ریچارد اسلگمن»

اشتراک گذاری

ارسال نظر