رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اسفندیارخان

«اسفندیارخان بختیاری»

«اسفندیارخان»(صمصام السلطنه سردار اسعد)متولد 1267 هجری قمری و پسر بزرگ«حسینقلی خان ایلخانی بختیاری»بود. در سال 1299 قمری که به همراه پدرش از سفر قشلاقی ایل از خوزستان به اصفهان بازمی گشت، چون نظر«ظل السلطان» بر این بود که«حسینقلی خان ایلخانی»مرد مقتدر بختیاری را بکشد و نیز حکم قتل را از«ناصرالدین شاه» گرفته بود،‌ گرفتار شد. به این صورت که در اصفهان،«ایلخانی» و دو پسرش«اسفندیارخان» و «حاج علیقلی خان» همراه«ظل السلطان» به عمارت دولتی رفتند.«ظل السلطان» به«حسینقلی خان» گفت شما بروید به اتاق«مشیرالملک» و راجع به خوزستان با هم مذاکره نمایید و به «اسفندیارخان» و «حاج علیقلی خان» هم گفت شما بروید به خانه«بنان الملک»که با شما کار لازم دارد. این دو برادر با «بنان الملک» مشغول صحبت بودند که زنجیر بزرگی آورده و دست و پایشان را بستند.«حسینقلی خان» را همان شب به وضع فجیعی کشتند، اما از دو برادر«ایلخانی»،«حسینقلی خان»پس از یک سال به واسطه اقداماتی که برای استخلاص آنها صورت گرفت، آزاد شد و «ظل السلطان» به«اسفندیارخان» گفت که سه ماه دیگر آزاد خواهد شد. این سه ماه، شش سال طول کشید!

«اسفندیارخان» پس از آزادی با لقب«سردار اسعد»ی به ریاست ایل بختیاری منصوب شد. در سال 1312 قمری اداره امور چهارمحال که 7 سال قبل از اصفهان مجزا شده بود، دوباره به«ظل السلطان» حاکم اصفهان واگذار شد و چون او سابقه خصومت با خانواده«ایلخانی» را داشت، دشمنی خود را شدیدتر نمود و به صلاحدید وی ریاست ایل از«اسفندیارخان» گرفته شد و به«حاج امامقلی خان ایلخانی»معروف به«حاجی ایلخانی» عموی«اسفندیارخان» داده شد.«اسفندیارخان سردار اسعد» در سال 1321 قمری درگذشت و لقب او به برادرش«حاج علیقلی خان» داده شد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.