رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کابینه«سید ضیاء»

از راست:«زمان خان»-«عبدالله میرزا»-«کاظم سیاح»-«علی ریاضی»-«مشارالملک»-«اسفندیار غیاثوند»-«عدل الملک»-«سید ضیاء»-«گلروپ»رییس ژاندارمری-«فتحعلی توپچی»-«مسعود کیهان»وزیر جنگ-«خانباخان قلعه بیگی»-«رضاخان سوادکوهی»

عکس: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر