رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعطای لقب به رییس ایل قاجار

حکم «ناصرالدین شاه» در اعطای لقب «عضدالملک» به «علیرضا خان قاجار » که در زمان سلطنت «احمدشاه» کفیل سلطنت و رئیس ایل قاجار شد

سجع مهر :[الملک لله تعالی- تا که دست ناصرالدین خاتم شاهی گرفت- صیت داد و معدلت از ماه تا ماهی] الملک لله تعالی، فرمان همایون شد حمد بی‌حد خداوندی را سزد که ما را به اعطای تاج و تخت سلطنت ایران و وراثت ملک کیان برگزید. حکم همایون ما را ساری و اوامر و نواهی ما را درباره چندین کرور مخلوق خود جاری فرمود. به شکرانه چنین نعمت عظمی ما هم حالت هر یک از چاکران درباری را ملاحظه فرموده، به استعداد هر کس بذل مرحمتی می‌فرمائیم. از جمله امیر الامراءالعظام معتمد الخاقان«علیرضا خان قاجار» را که از تربیت یافتگان خلوت خاص است، در هذه السنه لوی ئیل به لقب نبیل«عضد الملکی» مفتخر فرمودیم که او را به این لقب، مخاطب و درجه مرحمت ما را درباره او بدانند. مقربوالخاقان مستوفیان عظام شرح فرمان همایون را ثبت و ضبط نمایند. شهر محرم ۱۲۸۵

سند و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.