رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امان الله میرزا

تصویر شهید راه حریت«امان الله میرزا» که در سال 1330 قمری در قونسولگری انگلیس تبریز خود را انتحار و فدای آزادی نمود

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شده به عشق- ثبت است بر جریده عالم دوام ما

اشتراک گذاری

ارسال نظر