رفتن به محتوا رفتن به فوتر

امریه امین السلطان

نامه امریه«امین السلطان» در رفع اختلافات محاسبات«مرحوم حاج میرزا ابوطالب مجتهد»با«محمدعلی بیک»… به مستوفی دیوان محاسبات و محاکمات

هو مقرب الحضره«شیخ مرتضی»

در باب ادعای جناب«حاجی میرزا ابوطالب مجتهد» سلمه الله تعالی بر(علیه)عالیجاه«محمدعلی بیک»، بنا بود آنچه جناب«حاجی میرزاعلی اکبرمجتهد»(احتمالاً اردبیلی)سلمه الله تعالی، تصدیق نماید،«محمدعلی بیک» قبول کرده، حرفی نداشته باشد.

جناب«حاجی میرزا ابوطالب» تصدیق بر صحت ادعای خود از«حاجی میرزاعلی اکبر» گرفته،  در این صورت برای(ادعای)«محمدعلی بیک» حرفی باقی نخواهد بود(پس)چرا رفع این گفت وگو رانمی کند. حکماً«محمدعلی بیک» را به خزانه بیاورید، حق جناب«حاجی میرزا ابوطالب» را از او بگیرید وعذر قبول ننمائید واگر چنانچه بخواهد در حضور بندگان حضرت اشرف ارشد اسعد والآ امیرکبیر(کامران میرزا)دامت شوکته (امر را)مشتبه نماید، خودت شرفیاب شده، مطلب را به عرض برسان و رفع اشتباه کاری او را بکن. البته تا مراجعت من از قم باید رفع این قائله(غائله)شود و جناب«حاجی میرزا ابوطالب» آسوده گردد.

فی ۱۵شهر صفر المظفر۱۳۰۴«امین السلطان»

پشت صفحه:

دستخط زیارت (شد)=«محمدعلی بیک»

ثبت دفتر محاکمات به نمره ۷ شد

سجع مهر«امین السلطان»

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.