رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حسین پاشاخان

«امیربهادر جنگ» فرمانده کل نیروهای مسلح در زمان«محمدعلیشاه»

«ناصرالدین شاه» در سال۱۳۱۰لقب«امیربهادر» را به«حسین پاشاخان»اعطا کرد. «امیربهادر» در سال ۱۳۱۳پس از جلوس«مظفرالدین میرزا» به تخت سلطنت، رییس کشیک‌خانه دربار شد و در این سمت، نسبت به شاه آنچنان وفاداری و صمیمت نشان داد که در زمره چند محرم دربار درآمد، به طوری که«مظفرالدین شاه» لحظه ای او را از خود جدا نمی‌کرد. در دوره حکومت«محمدعلیشاه»به ریاست کشیک‌خانه سلطنتی منصوب شد و در تمام امور، طرف مشورت شاه بود. شهرت داشت که در اعراض«محمدعلیشاه» از مشروطه، نقش مهمی ایفا می کرد. به همین دلیل،مجلس، عزل او و پنج نفر دیگر را از دربار خواست و«محمدعلیشاه» نیز در اقدام متقابل، اخراج چند نماینده تندرو از جمله اخراج«سید حسن تقی‌زاده» را از مجلس خواستار شد. در اثر کشمکش و مذاکراتی که بین«محمدعلیشاه»و مجلس پیش آمد، شاه به کنار گذاردن«امیربهادر»،«شاپشال»،«سعدالدوله» و چند نفر دیگر از دربار رضایت داد و«حسین پاشاخان»در سفارت روس متحصن گردید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.