رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«لطفعلی خان امیر مفخم»، فرزند«امامقلی خان حاجی ایلخانی»

از رجال سیاسی و نظامی دوره قاجار بود و در کابینه«صمصام السلطنه» وزارت جنگ را برعهده داشت. حیات سیاسی«امیر مفخم» با زمامداری چهار شاه ایران، مصادف بود. او نزدیک به پنجاه سال در مناصبی از قبیل والی گری، وکالت مجلس و گاهی نیز وزارت ایفای نقش کرد و از رجال مهم و تاثیرگذار تاریخ ایران به شمار می رفت.«امیر مفخم» هشت برادر داشت: «سردار اشجع»، «سردار جنگ»، «سالار اشرف»، «سپهدار»، «حاجی عباسقلی»، «سردار محتشم»، «هژبر»، «محمدرضا سردار فاتح».

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر