رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دورنمای قلعه خرابه قدیم و  شهر بجنورد رو به جنوب افتاده شد. چهارهزار خانوار سکنه دارد. این شهر خیلی باصفا و در بیشتر کوچه ها آب روان جاری است. خانه ها و باغچه و باغ های خوب دارد. از دور این شهر مثل باغی نمایان است و یک باغ دارد در وسط شهر واقع و از شمال به جنوب امتداد دارد. بنای بزرگی جز عمارت«سهام الدوله»ندارد. عمارت«سهام الدوله»در ضلع شمال شهر واقع است.

عکاس مخصوص اعلیحضرت شاهنشاهی ارواحنا فداه- خانه زاد«عبدالله قاجار»دارالخلافه ناصری

اشتراک گذاری

ارسال نظر