رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بخشنامه تغییر نام چند شهر

بخشنامه تغییر نام چند شهر و محل جغرافیایی از نام ترکی به فارسی روز، به سال 1317 خورشیدی

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

…. مقرر است :

1- بخش قشلاق به نام بخش آبیک

2- بخش ینگی امام به بخش کرج

3- قصر قاجاریه به نام بیسیم خوانده شود

بنابراین لازم است مراتب را به تمامی کارکنان آن حوزه ابلاغ[کنید] و اکیدا‍ً دسنتور دهید که در نوشتن و خواندن، نام های جدید را به جای نام های قدیم به کار برند…

1317/5/16

اشتراک گذاری

ارسال نظر