رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بمب هایی است که افراد ژاندارمری سوئدی در ایران کشف کرده و روی میز چیده اند

اشتراک گذاری

ارسال نظر