رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«نواب حاجی بهاءالدوله»

«بهمن میرزا» ملقب به«بهاءالدوله» پسر سی و هفتم«فتحعلیشاه» در سال 1252 هجری قمری به جای«عباسقلی خان جوانشیر»(معتمدالدوله) حاکم کاشان شد و در سال 1254 قمری به جای«خانلر میرزا»(احتشام الدوله) پسر هفدهم«عباس میرزا» نایب السلطنه به حکومت یزد تعیین گردید.

اشتراک گذاری

ارسال نظر