رفتن به محتوا رفتن به فوتر

به یادگار از ترکمن ها

عکسی قدیمی از ترکمن ها که در مقابل سیاه چادر خویش ایستاده اند

اشتراک گذاری

ارسال نظر