رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تازیانه زنی در جریان مشروطیت

دو عکس در کنار هم که در یکی برپا شدن جایگاهی برای تازیانه زدن افراد نشان داده شده و در دیگری، تازیانه خوردن یکی از معترضین

اشتراک گذاری

ارسال نظر