رفتن به محتوا رفتن به فوتر

13 خرداد 1336

این آگهی توجه شما را به قیمت های آن روز جلب می نماید.برگرفته از کتاب« 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان» – تألیف «محسن میرزایی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر