رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اعلان«استاروسلسکی»فرمانده روسی قزاقخانه در ایران جهت اعلام مظفریت اردو و فتح شهر رشت- به تاریخ 31 اسد 1299 

اشتراک گذاری

ارسال نظر