رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خوابی که«ناصرالدین شاه»آن را به تصویر درآورد  

صورت سه تا از طایفه اجنّه که درشب شنبه ۲۸ربیع الثانی درخاب(خواب)دیده شد وآن  بهه همین شکل بوده. ما سفره چیده نشسته بودیم، پیشخدمت گفت بعضی از شاهزادگان و سه نفر جن، معطل هستند. گفتم بیایند، ما اذن دادیم .

اول این سه جن داخل شدند و قدری سر سفره نشستند. بعد برخاستند. یکی آمد بغل من و می لرزیدند. با اشاره حرف می زدند. یعنی سوال را جواب نمی دادند. چیزی از حرف هایشان معلوم نشد.

شنبه اودئیل- سنه ۱۲۷۰

عکس و خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.