رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تقدیم به پژوهشگران دوران قاجار8

قصرِ دوشان تپّه هو
خلیل اعلم خلعت بهای ابول قاسم[ابوالقاسم] و محمدبیک[مجد الملک] را ملاحظه بکنید،[که]چقدراست، قدغن بکنید، نصف بکند، نصفی را به نصیرالسلطنه و نصف دیگر را به حسام السلطنه بدهند.

دستخطی از مظفرالدین شاه

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.