رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگرافی درباره فرار سالارالدوله

تلگراف تجار و زنجانیان مقیم تهران به«حاج میرزا ابوالمکارم» و «حاجی سید محمد مجتهد» درباره صحت فرار«سالارالدوله»

از طهران به جهت زنجان

نمره مطلب 33 -عدد کلمات 148

15 میزان 1329

به توسط حجت الاسلام«آقای حاج میرزا ابوالمکارم»و«آقای حاجی سید محمد»دامت برکاتهما حضور حجج اسلام و امراء العظام و تجار محترم و عموم اصناف و سکنه زنجان، فرار«سالارالدوله» و تسلیم همدان را با وجود تلگرافات و اوراق مطبوعه مرسله از پست سابق اگر محاصرین و مخالفین باور ندارند، خودشان از همدان استخبار نمایند. تلگراف منفرده سابقه غیر مکفی تلگراف عمومی با هیاتی به حضرت رییس الوزرا به توسط این بندگان مخابره فرمایید عده سوار حاضر افشار چقدر است.«امیر افشار» وارد شده یا نه، درج فرمایید. منتظر جوابیم. اهالی زنجان ساکنین طهران: «شفیع»- «حاجی کاظم»- «آقای حاجی عبدالله»- «محمد یوسف»- «اسماعیل مجد»- «اقل الحاج محمد حسین»- «عزیزالله»-«نصرالله»- «آقاجان»- «ابراهیم»- «حسین»- «علی»- «حاجی غفور»- «جبار»- «رحیم»- «مهدی»- «علی نقی»

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.