رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف سردار اسعد بختیاری به سپهدار اعظم

تلگرافی خاص از«سردار اسعد بختیاری» به «سپهدار اعظم»

از قم به قزوین

حضور مبارک حضرت اشرف سپهدار اعظم دامت شوکته

تلگرافی راجع به حرکت اردوی ملی قزوین در رکاب مبارک، به طرف طهران زیارت شد. خیلی تعجب نمودم چگونه تلگرافخانه طهران اینگونه مطالب را بی پروا مخابره می کند! این بنده هم «مِن غیر رآء»(چشم بسته)این جواب را عرض می کنم: که انتظار بنده در حرکت به طهران برای یک ورقه کُپی است که قراراست قونسول های انگلیس و روس تا روز سه شنبه، فردا بدهند(آیا) لازم بود حرکت دو اردوی ملی به طهران توام باشد؟

وعرایض که به خاکپای مبارک همایونی ارواحنا فداه تقدیم می شود که موافق و مطابق باشد؛ تلگرافی که از طرف اسلامبول حضور مبارک شده، جواب نرسیده(ولی) حضرت«صمصام السلطنه» اردوی دوم را از اصفهان مشغولند که حرکت بدهند، ولی بنده منتظر نمی شوم. به محض رسیدن جواب تلگرافی اسلامبُل(در) ورقهِ رسمی قونسول ها حرکت خواهم کرد وشرحی از راهِ غیرمستقیم(مخفیانه) عرض شده، رسید(ن)آنرا تلگراف فرمائید با نشانیی که اطمینان(وصولش بدستم) حاصل شود.

«علی قلی بختیاری»

به تاریخ شب۱۰شهر جمادی الثانی تخاقوی ئیل سنه۱۳۲۷قمری

اشتراک گذاری

ارسال نظر