رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف عذرخواهی امین السلطان

تلگراف عذرخواهی«امین السلطان»به واسطه اشتباه  در صدور حکم غیر موجّه و عدم اطلاع از جایگاه«حاجی میرزا ابوعبدالله مجتهد زنجانی»

از طهران به زنجان، سنه ۱۳۰۴جناب فخامت نصاب«سعدالملک» دام مجده

گویا در طهران از من به اشتباه حکمی صادرکرده اند در بابت یک دانگ حاجی اَرَش(نام محلی است) که متعلق به«میرهدایت»است و در آن حکم، طوری که رعایت شآن جناب مستطاب«آقای حاجی میرزا ابی عبدالله» سلمه اله تعالی بشود، نشده(است).

اولاً: از جانب من از معزّی الیه، عذر بخواهید که کس که معرفی کرده، درست از جنابعالی معرفی نکرده است(گویا شان و قدر میرزا ابوعبداله برای امین السلطان بیان نشده بوده!) و اِلّا نسبت به معزی الیه، کمال اخلاص را دارم و ابداً راضی به کدورت خاطر ایشان نمی شدم. ثانیاً: حکم را از«میرهدایت»بگیرید و بفرستید که واسطه معلوم شود و مواخذه از واسطه شده باشد و به«میرهدایت» هم غدغن کنید بعد از این از این گونه فضولی ها و اشتباه کاری ها نکند.

«امین السلطان»

تاریخ ۶ ربیع الثانی۱۳۰۴

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر