رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف وقایع نگاری اوضاع پایتخت پس از ورود مشروطه خواهان

تلگراف وقایع نگاری اوضاع پایتخت پس از ورود مشروطه خواهان

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

از ینگی امام به قزوین

به تاریخ 25 شهر جمادی الثانی سنه 1327 حضور امنای کمیته مقدس ولایتی شیّدالله ارکانه، الساعه که سه به غروب داریم، با تلفون از کرج جویای طهران شدم. جناب خان … می گوید که از«جناب اشرف سپهداراعظم» جار کشیدند و مردم همه بازارها باز کنند و مطمئن، سر کار و کسب خود باشند. فعلاً تمام بازار، باز و امنیت، قائم. فقط قزاق ها در قزاقخانه، محصور و مجاهدین جنگ می کنند.

این است راپورت فدایی،«ادیب التجار»

نقش مهر: اخبار تلگرافخانه قزوین

اشتراک گذاری

ارسال نظر