رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تلگراف وقایع نگاری حرکت مشروطه خواهان

تلگراف وقایع نگاری حرکت مشروطه خواهان به جهت مبارزه با قوای دولتی

اداره تلگرافی دولت علیه ایران

از ینگی به امام

به تاریخ 23 شهر جمادی الثانی 1327

کمیته مقدسه ستار و انجمن محترم ولایتی، حالا که غروب 23 به توسط غلام این راپورت رسید، عیناً عرض می شود. شما هم به آذربایجان فوری اطلاع(دهید)«ادیب التجار»ینگی امام به توسط «جناب ادیب التجار»(به)ولایات مخابره نمایید. بعد از ورود به … من محال شهریار، تفضیل جنگ آنجا را به توسط تلفون به اطلاع خاطر فیض مظاهر جنابان مستطابان عالی رسانیده بود. دیروز که اردوی ظفر شکوه ملی از آنجا حرکت کرد، به قریه بادامک دو فرسخی طهران آمده، از طرف مقابل سبقت و نزاع به کار جنگ نموده، چند ساعت صدای توپ و تفنگ و غیره به اوج آسمان، بلند بود. لطف خدا یار و نیت و عقیده صادقانه به ملت مظلوم و مجاهدین باعث مددکار شده، به ضرب سه توپ متوالی جنود مخالف با آن تجری و استحکام سنگر از پیش دررفته و سنگرهای خود را خالی گذاشته، مسافتی عقب نشسته اند. امروز که 23 ماه است و قریب یک ساعت از دسته می رود، اثری از وجود و منزل و مقام طرف مقابل موجود نیست. الحمدلله از هر طرف، کمک و امداد می رسد. خاصه سوار بختیاری که عمده کلی در تحت اقتدار حضرت اجل«آقای سردار اسعد»دام اجلاله العالی، دو روز است که ملحق به اردوی ملی نشده، در قرب یک میدان اسب اردو زده اند و امید است که باقی نتیجه اقدامات را در این دو روزه به عرض و اطلاع جنابان مستطابان عالی برسانم و بشارت حصول مقاصد و مکنونات را موجب خوشوقتی و مسرت قرار دهم.

فدایی وطن«عبدالحسین»

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.