رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بانک اعتبارات تعاونی توزیع

 

دارنده حساب پس‌انداز در بانک اعتبارات تعاونی توزیع به مستاجرین: برین آخر همین ماه بیایین تا به همتون یکی یک اتاق بدم.
برای استفاده از 10 خانه مدرن جوایز ماهانه حساب پس انداز”بانک اعتبارات تعاونی توزیع” فقط تا آخر اردیبهشت ماه فرصت دارید.

مجله توفیق_ شماره7- اردیبهشت1347

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر