رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از راست:«میرزا سید نصرالله خان»-«یاور محمودخان»- «میرزا عبدالله خان انتظام»

تاریخ 1302

اشتراک گذاری

ارسال نظر