رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حاج آقارضا زنجانی

عکسی از چهره مهربان مینوی آشیان«مرحوم حاج آقارضا» در سال 1358 در حال مصاحبه با خبرنگار مجله جوانان 

عکس و توضیحات: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر