رفتن به محتوا رفتن به فوتر

این نوشته در عکس دیده می شود: «دفتر آدمیت را خالی دیدم.»

اشتراک گذاری

ارسال نظر