رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ایستاده:«میرزا محسن خان امین الدوله»- نشسته««شاهزاده جهانگیرمیرزا حسام السلطنه»

«محسن خان» دارای القاب«منشی حضور»،«معین الملک»،«امین الدوله» پسر«حاج میرزاعلیخان امین الدوله» صدراعظم«مظفرالدین شاه»در سال 1293 هجری شمسی متولد شد. در زمان پدر، اغلب ایام به پیشکاری مشاغل«امین الدوله» مشغول بود. در سال 1309 قمری که«یحیی خان مشیرالدوله» درگذشت، لقب و مشاغل او به«شیخ محسن خان معین الملک» داده شد و او به دریافت لقب پدرزن خود یعنی«معین الملک» نائل شد.«محسن خان» ابتدا داماد«شیخ محسن خان معین الملک»(مشیرالدوله) بود. بعد برحسب امر«مظفرالدین شاه» اجباراً دختر او را طلاق داده، با«اشرف فخرالدوله» دختر نهم «مظفرالدین شاه» ازدواج کرد.

«جهانگیر میرزا حسام السلطنه» متولد سال 1260 هجری شمسی در تهران بود و به دلیل این که مادرش«ابتهاج السلطنه» درس تارنوازی می گرفت، به موسیقی علاقمند شد. او ویلون را در باغ پدرش واقع در کاشانک فراگرفت و بعدها با انواع دیگری از ساز نیز آشنا گردید.«جهانگیر میرزا حسام السلطنه» با«عارف قزوینی»، «درویش خان»،«ملک الشعرای بهار» و «سیدحسین طاهرزاده» ارتباط نزدیکی یافت و در دوران مشروطه، تصانیف زیبایی ساخت که دارای مضامین سیاسی، اجتماعی و انتقادی بودند.

اشتراک گذاری

ارسال نظر