رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حواله پرداخت بهای کالسکه

حواله پرداخت بهای دو کالسکه و گاری برای رشت به مبلغ یکصد و سیزده تومان به تاریخ 1326 با مهر«عمیدالممالک» 

 

اشتراک گذاری

ارسال نظر