رفتن به محتوا رفتن به فوتر

حکمی از عین الدوله

لغو مواجب تعیینی در زمان وزیرلشکری«مدیرالدوله» و راپورت فرمانفرما در حکم«عین الدوله»

صفر ۱۳۲۳

فدایت شوم    تحقیقات دفترلشکر در مواجب«رضاخان سرتیپ رازانی» که حضرت والا فرمانفرما دام اقباله تلگرافاً از بروجرد اظهارکرده بود، ملاحظه شد. به طوری که تصویب و تصدیق کرده اید، قدغن نمائید یکصد و چهل تومان از آن مواجب و حقوق را که در زمان«جناب حاجی مدیرالدوله» به عنوان مشرّفی وغیره برده اند، برگردانده، در دستورالعمل قشونی بروجرد به اسم«رضاخان» از بابت حقوق قراسورانی منظور دارند. همین طورهم جواب تلگراف بروجرد صادر گردید.

زیاده زحمت ندارد.

شهر فوق ۱۳۲۳«عین الدوله»

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.