رفتن به محتوا رفتن به فوتر

«خانم باشی»یا«باغبان باشی»یکی از آخرین همسران«ناصرالدین شاه»

این عکس توسط خود شاه در سال 1306 هجری قمری گرفته شده است

اشتراک گذاری

ارسال نظر