رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خانواده معتمدالاطباء

از راست:«ارسلان خان»پسر«امیراصلان خان»(مجدالدوله)- «عیسی خان سرهنگ»دایی زاده«معتمدالاطباء»-«باقرخان»برادرزاده«معتمد الاطباء» 

اشتراک گذاری

ارسال نظر