رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کنفرانس خروشچف

 

خروشچف در سفر خود به امریکا در واشنگتن کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد.

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100