رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خیابان اسلامبول

خیابان اسلامبول در سالیان دور- در مرکز عکس، تابلوی«هتل قصر» به چشم می خورد

اشتراک گذاری

ارسال نظر