رفتن به محتوا رفتن به فوتر

تصویری از خیابان سپه(مریضخانه دولتی)

در این عکس، سردر میدان مشق که در آن ساختمان های وزارت خارجه و شهربانی قرار داشتند، دیده می شود

اشتراک گذاری

ارسال نظر