رفتن به محتوا رفتن به فوتر

از راست به چپ: دختر باغبان باشی صیغه سوگلی شاه – نفر دوم (جوجوق) از خدمتکاران درباری. ناصرالدین شاه با خط خود در زیر این عکس که خودش گرفته نوشته است: ( باغبان باشی- جوجوق دمِ درِ آشپزخانه – در همان روز 8 شوّال)

اشتراک گذاری

ارسال نظر

0/100