رفتن به محتوا رفتن به فوتر

درخواست عدالة الملک از حاج میرزا ابوالمکارم مجتهد

درخواست«عدالة الملک»از«حاج میرزا ابوالمکارم مجتهد»به منظور رسیدگی به مشکل«میرزا مناف» از اهالی زنجان

نمره 235

به تاریخ 19 شهر محرم الحرام 1328

حضور مبارک حضرت مستطاب شریعتمدار، ملاذالانام و حجت الاسلام، بندگان«آقای حاجی میرزا ابوالمکارم مجتهد» دامت برکاته

چند روز قبل در باب اظهار«میرزا مناف»مختصری به حضور مبارک، عرض شده است.«جناب معین همایون»هم که در هنگام شرفیابی، تفضیل را عرض نموده و خاطر مبارک را مستحضر نموده است. فرمایش شده بود که یک نفری را تعیین بفرمایید. دو سه روز است که«میرزا مناف» در عدلیه است، مقرر فرمایید یک نفر از گماشتگان سرکار عالی آمده،‌ جواب مشارالیه را بدهد. البته فرمایشات حضرت مستطاب عالی، دامت برکاته، مطاع است. ایام افاضت، مستدام باد.

امضاء: عدالة الملک

اشتراک گذاری

ارسال نظر