رفتن به محتوا رفتن به فوتر

درخواست عدلیه از حاج میرزا مهدی مجتهد

درخواست عدلیه در صدور حکم نهایی از«حاج میرزا مهدی مجتهد زنجانی»

وزارت عدلیه، عدلیه زنجان

 دایره تحریرات

مورخه ۹ شهر(برج) دی ۱۳۰۶

حضور محترم حضرت مستطاب حجه الاسلام«آقای حاجی میرزا مهدی مجتهد» دامت برکاته

با ارسال سواد مشروحه«میرزاحسن دویرن» مقتضی است در موضوع قرار صادره از محکمه راجع به تظلّم«آقای اصغرآقا» و اخوان… ایشان از شاکی مذکور که در چندی قبل به محضرعالی رجوع شده، مقرر فرمایید نتیجه و آخرین رای عالی را اعلام دارند.

حاکم (قاضی دیوان)بدایت زنجان:«سیداحمد میربهاء»

عدلیه زنجان

خوانش: میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر

هستان روایت‌هایی است از دل تاریخ به قلم محسن میرزایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به محسن میرزایی می‌باشد.