رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در فرنگ گرفته شد!

عکس«مظفرالدین شاه» در سفر دوم ۱۳۲۰ قمری به فرنگ، توسط«میرزا ابراهیم خان عکاسباشی» گرفته شده

عکس از آرشیو میرغوغا

اشتراک گذاری

ارسال نظر