رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دوگل در دانشگاه بخارست

در هجدهم ماه می سال 1968 ژنرال دوگل به دانشگاه بخارست رفت.

از کتاب (پاسخ به این سوال جهانی که چگونه شارل دوگل شویم؟)

سنت سایرن 1970-1890

اشتراک گذاری

ارسال نظر